Корюшка Паланги в ресторане Амстердам Плаза

Корюшка Паланги в ресторане Амстердам Плаза

  • 2020-02-08
2020-02-08 2020-02-08 Europe/Vilnius Корюшка Паланги в ресторане Амстердам Плаза --- //www.palangatic.lt/ru/event/koryushka-palangi-v-restorane-amsterdam-plaza/date-20200208/ Amsterdam Plaza, Vytauto g. 79, в Паланга