Palangiškio kortelė

Nuolaidų pasiūlymai Palangiškio kortelės turėtojams spalio mėnesį.

Nuolaidų pasiūlymai Palangiškio kortelės turėtojams lapkričio mėnesį.

 

Nuolaidų sąrašas yra pildomas.

Patvirtintos nuolaidos, galiosiančios kitą mėnesį, skelbiamos paskutinę mėnesio savaitę vietinėje spaudoje, Palangos miesto savivaldybės ir Palangos turizmo informacijos centro interneto puslapyje (www.palanga.lt ir www.palangatic.lt) bei facebook puslapiuose - Palangos miesto savivaldybė ir Visit Palanga.

 

Informacija norintiems gauti Palangiškio kortelę

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje yra pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Reglamento svarbiausi pakeitimai susiję su trimis asmens duomenų apsaugos reformos tikslais: duomenų subjektų teisių stiprinimas; duomenų tvarkytojų ir duomenų subtvarkytojų atsakomybės nustatymas; reguliavimo skaidrumas ir patikimumas.

Dėl šios priežasties, nuo 2018 m. gegužės 25 d. pildantieji prašymus gauti Palangiškio kortelę privalo pateikti galiojančią gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą ar jos kopiją. Pažymos prie prašymo pridėti nereikės, būtina tik pateikti prašymą priimančiam atsakingam asmeniui. Jei gyvenamoji deklaruota vieta nesikeitė, naujos pažymos išsiimti nereikia, galioja paskutinė, kokią turi gyventojas. Reikalingą pažymą galima išsiimti Palangos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje (Kęstučio g. 19, darbo dienomis 8.00-15.00 val.). naujai taikomo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento prašymai el. p. (rinkodara@palanga.lt) NEBEBUS PRIIMAMI. Taip pat atkreipiame palangiškių dėmesį dėl prašymų pildymo tvarkos. Prašyme yra eilutė ,,Sutinku, kad kontaktinė informacija būtų naudojama gaunant Palangos miesto savivaldybės administracijos naujienas ir tiesioginės rinkodaros tikslais“, tad jei norintis gauti pranešimą sutinka, būtina sutikimą pažymėti prie šios eilutės esančiame langelyje. Nepažymėję sutikimo palangiškiai, kuomet kortelės bus pagamintos ir paruoštos naudojimui, negaus jokio pranešimo, kad gali atvykti pasiimti kortelės. Taip pat prašyme būtinas pildančiojo parašas. Jo nebuvimo atveju prašymas bus negaliojantis ir kortelė nebus gaminama.

Visa su Palangiškio kortele susijusi informacija teikiama tel. 8 460 34144 arba el. paštu rinkodara@palanga.lt

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.