Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa

Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020

Korupcijos suvokimo indeksas

Apie Palangos turizmo informacijos centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

  1. Turizmo informacijos centro direktoriui el. paštu rasa.kmitiene@palangatic.lt ir/ar telefonu (8 460) 48822.
  2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333. Taip pat, palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.
  3. Palangos miesto savivaldybei el. paštu antikorupcija@palanga.lt ir/ar pasitikėjimo telefonu (8 460) 51 502, kuris veikia visą parą (paliekama žinutė autoatsakiklyje).

 

Išsamiau su Palangos turizmo informacijos centro korupcijos prevencijos priemonėmis galima susipažinti čia:

Dokumentai parsisiuntimui

2017-2018

Palangos TIC korupcijos prevencijos 2017-2018 metų programa

Palangos TIC korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2017 – 2018 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita 2017 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita 2018 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018 m.

2019-2021

Palangos TIC korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programa

Palangos TIC korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2019 – 2021 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita 2019 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019 m.

 

Atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą paskirta Turizmo vadybininkė Alma Slaboševičienė (8 460) 48811, el. paštas alma.slaboseviciene@palangatic.lt

Palangos turizmo informacijos centro pareigybės, į kurias pretenduojant renkama informacija apie asmenį (vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatomis):

Pareigybė 2017 2018 2019 2020
Direktorius

˅

˅

˅

˅

Direktoriaus pavaduotojas

˅

˅

˅

˅

Buhalteris

˅

˅

˅

˅