Sausio
08 d.

Kviečiame siūlyti renginių, skirtų Lietuvių kalbos dienoms, idėjas


Valstybinė lietuvių kalbos komisija kviečia 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. ketvirtą kartą surengti Lietuvių kalbos dienas įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje.  Šių renginių tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje. Palangos miesto savivaldybė jungiasi prie šios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos idėjos bei kviečia Palangos miesto įmones, įstaigas, organizacijas bei pavienius gyventojus ar gyventojų grupes bendradarbiauti ir kartu organizuoti 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas mūsų kurorto įstaigose ir įmonėse arba siūlyti galimų renginių idėjas.

Siūlome pirmenybę teikti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Juozo Tumo-Vaižganto, Pasaulio lietuvių ir Vietovardžių metams.

Gyventojai, turintys galimų renginių idėjų, kviečiami savo siūlymus pateikti el. paštu kalba@palanga.lt arba tel. (8 460) 48 709 (kalbos tvarkytojai Vaivai Milončiūtei) iki sausio 14 d. imtinai.

Kviečiame Palangos bei Šventosios gyventojus būti aktyvius – siūlyti idėjas, o vėliau – aktyviai dalyvauti Lietuvių kalbos dienoms skirtuose renginiuose. Lietuvių kalbos dienų renginių planas bus skelbiamas Kalbos komisijos svetainėje, Palangoje organizuojamų renginių planas bus viešinamas Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.