Lapkričio
21 d.

Kviečiame dalyvauti kalėdinėje mugėje. Mugės taisyklės


Palanga gražiausias žiemos šventės vėl pasitiks su projektu „Spindinčios Kalėdos" (gruodžio 1 d. - sausio 6 d.). Vienas iš numatomų renginių - Kalėdinė mugė. Kviečiame dalyvauti mugėje.

KALĖDINĖS MUGĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Registracija į 10 vietų Kalėdinę mugę Palangoje šventiniu laikotarpiu vykdoma iki š. m. lapkričio 26 d. el. paštu: palangosmuge@gmail.com.

Būtina atsiųsti registracijos prašymą (pridedamas) ir planuojamos prekyvietės 3-5 nuotraukas.

Mugėje kviečiame dalyvauti tik šventinio tipo maisto produktais (kepiniai, karštas vynas, arbata ir t.t.), privaloma prekiauti iš nuosavų šventinių - medinių namelių/prekyviečių.

2. Prekybininkų atranka vykdoma iki š. m. lapkričio 27 d. 24 val. Organizatoriai pasilieka teisę tinkančius dalyvius informuoti anksčiau galutinės atrankos datos.

3. Į mugę atrinkti dalyviai renginio organizavimo mokestį privalo sumokėti iki š. m. lapkričio 29 d. 12.00 val. pagal renginio organizatoriaus - Palangos kultūros ir jaunimo centro pateiktą sąskaitą faktūrą.

Ne maisto produktais prekiaujantiems mugės organizavimo mokestis vienai mugės dalyvio vietai - 40 Eur miesto rinkliava.

Maisto produktais prekiaujantiems mugės organizavimo mokestis vienai mugės dalyvio vietai - 60 Eur miesto rinkliava.

4. Konkrečių prekybinių vietų suteikimas ir mugės dalyvių informavimas apie tai vyks iki lapkričio 27 d. 24 val.

5. Mugės vieta – Vytauto g. atkarpa nuo Kretingos iki Ronžės g. Palanga ir Jūros g. Šventojoje (Palanga, Grafų Tiškevičių al., prie miesto Kalėdinės eglės.) 6. Mugė veiks nuo gruodžio 1 d. 10 val. iki 2018 m. sausio 6 d. 17 val. Tiksli prekiavimo trukmė gali būti derinama (pageidaujama savaitgaliais, šventiniu laikotarpiu). Vietų paskirstymas ir dalyvių kortelių išdavimas bus vykdomas asmeniškai, susitikus su dalyviais.

7. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys. Vienam dalyviui skiriama viena prekybinė vieta.

8. Prekybos vieta - privaloma prekiauti iš nuosavų šventinių - medinių

namelių/prekyviečių, kurios turi atitikti estetinius ir higienos reikalavimus.

9. Dalyvių vietų skaičius ribotas - 10 vietų. Pirmenybė teikiama Palangos įmonėms ir gyventojams, meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, tautodailininkams, tradicinių amatų sertifikuotiems tautinio paveldo meistrams, taip pat prekybininkams galintiems suteikti paramą renginio organizatoriams – Palangos kultūros ir jaunimo centrui.

10. Esant elektros poreikiui, elektra turi pasirūpinti dalyvis.

11. Organizatoriai pasilieka teisę be pateisinamos priežasties nesuteikti prekybinės vietos.

II. REGISTRACIJA

12. Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu iki 2018 m. lapkričio 26 d. 24.00 val. turi pateikti pilnai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą (forma pridedama) kartu su pridedamais dokumentais ir produkcijos bei prekyvietės nuotraukomis elektroniniu paštu: palangosmuge@gmail.com.

13. Prie prašymo pridedama:

1. tautodailininko pažymėjimo ar serfikuoto tautinio paveldo meistro pažymėjimų kopijos;

2. Juridinių asmenų registravimo pažymėjimo, individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo kopijos;

3. Parduodamų dirbinių, prekyvietės ekspozicines nuotraukas (pageidautina 3-5 iš jų - prekybinės vietos nuotraukas);

14. Teisė registruotis ir dalyvauti mugėje nesuteikiama:

1. asmenims iki 16 metų;

2. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

III. DALYVIO VIETŲ PASKIRSTYMAS

15. Prekybines vietas skirsto mugės organizatoriai.

16. Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, prekybinė vieta bus suteikiama atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal tinkamai užpildyto registracijos prašymo atsiuntimo laiką).

IV. PREKYBININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Mugės vietoje būtina turėti: dalyvio pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; darbuotojo darbo pažymėjimą; verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

2. Apie iškilusias nenumatytas aplinkybes prekybininkas privalo nedelsdamas informuoja mugės organizatorius.

17. DRAUDŽIAMA:

1. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

2. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų;

3. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei organizatorių nurodytose vietose;

4. Verstis kita, nei su organizatoriais suderinta veikla;

5. Prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

18. PASTABOS:

1. Mokestis mokamas tik gavus patvirtinimą apie sėkmingą registraciją! Sumokėjus anksčiau nei patvirtinama registracija pinigai negrąžinami.

2. Fiziniams ar juridiniams asmenims, gavusiems prekybinę vietą, bet neatvykusiems į šventę be pateisinamos priežasties, mokestis negrąžinamas ir ateityje mūsų organizuojamose mugėse dalyvauti nebus leidžiama. registraciją įvykdę, bet dėl prekybinių vietų trūkumo, prekybinės vietos negavę fiziniai ar juridiniai asmenys pagal turinio tinkamumą ir registro eiliškumą.

Organizatoriai turi teisę keisti mugės taisykles.

Mugės koordinatorė - Monika Jarulytė +370 68845727.

 

Registracija į 10 vietų Kalėdinę mugę Palangoje šventiniu laikotarpiu vykdoma iki š. m. lapkričio 26 d. l. el. paštu: palangosmuge@gmail.com.

Būtina atsiųsti registracijos prašymą (pridedamas) ir planuojamos prekyvietės 3-5 nuotraukas.

Mugėje kviečiame dalyvauti tik šventinio tipo maisto produktais (kepiniai, karštas vynas, arbata ir t.t.), privaloma prekiauti iš nuosavų šventinių - medinių namelių/prekyviečių.