Gegužės
14 d.

Kviečiame tautodailininkus ir amatininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo pateikėjus, meno dirbinių kūrėjus dalyvauti Kurorto šventės „Myliu Palangą‘ 2018“ kermošiuje „Palangos Juzė‘


Kviečiame tautodailininkus ir amatininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo pateikėjus, meno dirbinių kūrėjus dalyvauti Kurorto šventės „Myliu Palangą‘ 2018“ kermošiuje „Palangos Juzė‘ 2018“, kuris vyks 2018 m. gegužės 25 - 27 dienomis Palangoje.

Kurorto šventės „Myliu Palangą‘ 2018“ KERMOŠIAUS „PALANGOS JUZĖ‘ 2018“ TAISYKLĖS

BENDRA INFORMACIJA

 

Registracija vykdoma iki š.m. gegužės 13 d. el. paštu: mugepalangosjuze@gmail.com

Prekybininkų atranka vykdoma iki š.m. gegužės 16 d. 17.00 val.

Į kermošių atrinkti dalyviai renginio organizavimo mokestį privalo sumokėti iki š.m. gegužės 21 d. 12.00 val. ir atsiųsti mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją el.paštu: mugepalangosjuze@gmail.com 

Konkrečių prekybinių vietų suteikimas ir kermošiaus dalyvių informavimas apie tai vyks iki gegužės 23 d. 17 val.

Mugės darbo laikas – nuo 2018 m. gegužės 25 d. 10 val. iki 2018 m. gegužės 27 d. 17 val.

Vieta - Palanga, J. Basanavičiaus gatvė, Jūratės ir Kastyčio skveras, Vytauto gatvės atkarpa (nuo sankryžos su Kretingos g. iki sankryžos su Rąžės g.).

Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys. Vienam dalyviui skiriama viena prekybinė vieta.

Prekybos vietos užimamas plotas – 3x2 m. Privaloma prekiauti baltose palapinėse.

Dalyvių vietų skaičius ribotas. 

Pirmenybė teikiama Palangos įmonėms ir gyventojams, meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, tautodailininkams, tradicinių amatų sertifikuotiems tautinio paveldo meistrams.

Esant elektros poreikiui, organizatoriai įsipareigoja suteikti iki 1 kw galios vienai prekybinei vietai.

 

REGISTRACIJA

Asmenys, norintys prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu iki 2018 m. gegužės 13 d. 24.00 val. turi pateikti pilnai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą registracijai (forma pridedama)  kartu su pridedamais dokumentais ir produkcijos nuotraukomis elektroniniu paštu: mugepalangosjuze@gmail.com

 

Registracijos prašyme būtina nurodyti:

fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą / juridinio asmens kodą ir pavadinimą;

adresą korespondencijai / juridinio asmens buveinės adresą;

telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

kokio Lietuvos Tautodailininkų skyriaus narys yra, kokios viešbučių restoranų asociacijos narys yra; 

atstovaujamą tautodailės ar meno žanrą, maisto ar gėrimų gamintojo – pateikėjo pobūdį;

trumpą dirbinių aprašymą;

elektros poreikį, prekybinės palapinės dydį.

BŪTINA nurodyti tikslų elektroninio pašto adresą, kuriuo organizatoriai galės atsiųsti sąskaitą-faktūrą.  

 

Prie prašymo pridedama: 

tautodailininko pažymėjimo ar serfikuoto tautinio paveldo meistro pažymėjimų kopijos;

Juridinių asmenų registravimo pažymėjimo, individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo kopijos;

Parduodamų dirbinių ekspozicines 3 nuotraukas ( pageidautina viena iš jų - prekybinės vietos (prekybinės palapinės) kitose mugėse nuotrauka);

Neįgalumo pažymėjimo kopija.

 

Užpildytą ir pasirašytą prašymą kartu su priedais siųsti el.paštu: mugepalangosjuze@gmail.com  iki gegužės 13 dienos 24.00 val. 

 

Svarbu

Teisė registruotis ir dalyvauti mugėje nesuteikiama:

1. asmenims iki 16 metų;

2. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

 

ATRANKA IR ĮMOKOS MOKĖJIMAS

Visi prekybininkai iki š.m. gegužės 13 dienos pateikę teisingai užpildytą ir pasirašytą prašymą registracijai bei visus reikalingus priedus dalyvauja atrankoje.

Po organizatorių atrankos pripažinti tinkamais šventės turiniui kermošiaus dalyviai iki š.m. gegužės 16 d. bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu apie registracijos pabaigą ir jiems rezervuotą prekybinę vietą.

Atrinkti kermošiaus dalyviai turi sumokėti renginio organizavimo mokestį iki š.m. gegužės 21 d. ir atsiųsti mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją el.paštu: mugepalangosjuze@gmail.com 

Atrinktiems kermošiaus dalyviams galutinė prekybinė vieta kermošiuje bus suteikta tik jei jie iki š.m. gegužės 21 d. 12.00 val. bus sumokėję nustatyto dydžio renginio organizavimo mokestį.

 

MOKESČIO DYDŽIAI:

Ne maisto produktais prekiaujantiems mugės organizavimo mokestis vienai kermošiaus dalyvio vietai – 88,40 Eur. (40 Eur miesto rinkliava + 48,40 Eur renginio organizavimo mokestis (įskaitant PVM)).

Ne maisto produktais prekiaujantiems dalyviams, turintiems negalią, mugės organizavimo mokestis vienai kermošiaus dalyvio vietai - 40,00 Eur. (40 Eur miesto rinkliava + 0 Eur renginio organizavimo mokestis).

Maisto produktais prekiaujantiems mugės organizavimo mokestis vienai kermošiaus dalyvio vietai - 108,40 Eur. (60 Eur miesto rinkliava + 48,40 Eur renginio organizavimo mokestis (įskaitant PVM)).

Mugės organizavimo mokestis vienai kermošiaus dalyvio vietai mokamas į šventės organizatoriaus - UAB „Palangos renginiai“ sąskaitą:

 

Gavėjas – UAB „Palangos renginiai“, įmonės kodas 304159775.

Atsiskaitomoji sąskaita – LT387180600025467406, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800

Eilutėje „Mokėjimo paskirtis“ arba „Įmokos pavadinimas“ rašoma „Renginio organizavimo  mokestis“.

 

Svarbu:

Mokestis mokamas tik gavus patvirtinimą apie sėkmingą registraciją! Sumokėjus anksčiau nei patvirtinama registracija pinigai negrąžinami.

Nesumokėjus įmokos, prekybinės vietos rezervacija naikinama ir į ją kviečiami kiti registraciją įvykdę, bet dėl prekybinių vietų trūkumo, prekybinės vietos negavę fiziniai ar juridiniai asmenys pagal turinio tinkamumą ir registro eiliškumą.

 

DALYVIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

Kermošiaus dalyviams, susimokėjusiems mokestį iki š.m. gegužės 21 d., bus suteikta konkreti prekybinė vieta kermošiuje iki š.m. gegužės 23 dienos ir apie tai pranešta elektroniniu paštu ar telefoniniu skambučiu..

Dalyvio pažymėjimas suteikiamas tik gavus patvirtinimą apie sumokėtą nustatyto dydžio įmoką.

Dalyvio pažymėjimas bus išduotas atvykus į Kermošiaus vietą. 

Prekybines vietas skirsto mugės organizatoriai.

Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, prekybinė vieta bus suteikiama atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal tinkamai užpildyto registracijos prašymo atsiuntimo laiką).

 PREKYBININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

 Prekybinėje kermošiaus vietoje būtina turėti: dalyvio pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; darbuotojo darbo pažymėjimą; verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Apie iškilusias nenumatytas aplinkybes prekybininkas privalo nedelsdamas informuoja mugės organizatorius.

 

DRAUDŽIAMA:

1. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

2. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų;

3. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei organizatorių nurodytose vietose;

4. Verstis kita, nei su organizatoriais suderinta veikla;

5. Prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

PASTABA: fiziniams ar juridiniams asmenims, gavusiems prekybinę vietą, bet  neatvykusiems į šventę be pateisinamos priežasties, mokestis negrąžinamas ir ateityje mūsų organizuojamose mugėse dalyvauti nebus leidžiama.

Mugės darbo laikas:

Gegužės 25 d. nuo 10 val. iki 20 val.

Aptarnaujantis transportas gali važiuoti nuo 8 val. iki 20 val.

Gegužės 26 d. nuo 10 val. iki 20 val.

Aptarnaujantis transportas gali važiuoti nuo 7 val. iki 10 val. ir nuo 20 val.

Gegužės 27 d. nuo 10 val. iki 17 val.

Aptarnaujantis transportas gali važiuoti nuo 7 val. iki 10 val. ir nuo 17 val.

 

Organizatoriai turi teisę tikslinti ar koreguoti taisykles.

 

Detalesnė informacija:

Mugės koordinatorius Albertas Bukauskas, +370 687 17817;

Šventės koordinatorius Nerijus Stasiulis, +370 686 21396.

 

Prašymas registracijai į mugę „Palangos Juzė 2018“.