Balandžio
16 d.

Palangos kurorto muziejus kviečia profesionalius menininkus


Palangos kurorto muziejaus darbuotojai ragina menininkus dalyvauti parodoje „Balta drobulė“. Paroda pirmiausia skiriama istorinei miesto asmenybei – Sofijai Tiškevičienei.

Pavadinimas „Balta drobulė“ pasiskolintas iš A. Škėmos romano neatsitiktinai. „Balta drobulė“ – tai nesukurtas eilėraštis, nenutapytas paveikslas, tai tyrumas, tikėjimas, tai – Lietuva ir Palanga joje, tai - grafienė Sofija.

Parodoje dalyvauti kviečiami kuriantys Kretingos vienuoliai pranciškonai. Nuoširdžiai tikimės sulaukti jų kūrybos Palangos kurorto muziejuje.

Darbus prašytume pristatyti iki 2018 m. birželio 22 d. į Palangos kurorto muziejų. Pateikti galima 1-2 darbus.

Parodos atidarymas planuojamas 2018 m. liepos 5 d. kurorto muziejuje.

 

REIKALAVIMAI DALYVIAMS  

1. Parodoje kviečiami dalyvauti profesionalūs menininkai.

2. Prašome pateikti 1-2 darbus iki birželio 22 d.

3. Formatas neribojamas.

Parodoje bus eksponuojami vertinimo komisijos atrinkti darbai.

 

Vertinimo komisija:

Pirmininkė – Reda Ščerbakovienė, nariai – Gražina Oškinytė, Petras Baronas, Regina Šulskytė.

Parodos eksponavimo vieta – Palangos kurorto muziejus (Birutės al. 34 A).

Parodos atidarymas 2018 m. liepos 5 d. 17 val.

Parodos kuratorė - Reda Ščerbakovienė.

Tel. nr.: 8 688 81030, el. paštas: redosdarbai@gmail.com.

Organizatorė - Audronė Levickytė-Bumbulienė, Palangos kurorto muziejaus kultūros projektų vadybininkė. Tel. nr. pasiteirauti 8 460 30631, el. paštas: plkm.kultura@gmail.com

 

KONCEPCIJA

Palangos kurorto muziejaus rengiama paroda „Balta drobulė“ skiriamas grafienės Sofijos Tiškevičienės atminimui. Istoriniai šaltiniai šykšti žinių apie pačią grafienę Sofiją kaip asmenybę, tačiau neginčytinai ji buvo giliai tikinti ir kilni moteris.

Balta drobulė – tai nenutapytas Sofijos paveikslas, neparašytas eilėraštis. Asocijuojasi su jos tyrumu, tikėjimu, dvasingumu ir ... Lietuva. Pavadinimas, pasiskolintas iš A. Škėmos romano, tampa savotiška metafora.

***

Siektume šiuo projektu grąžinti viloje „Sofija“ puoselėtą bendravimą ir tradicijas šių dienų kontekste

***

Šiame projekte kviečiame dalyvauti Palangos profesionalius menininkus ir kuriančius vienuolius pranciškonus.

Menininkų ir vienuolių bendra kūrybinė veikla leistų pažvelgti į Sofijos asmenybės atmintį, per bendražmogiškas dvasines vertybes.

***

Kviečiame dalyvauti!