Spalio
18 d.

Informacija apie Palangos bažnyčios apžvalgos aikštelės pritaikymą turizmo ir visuomenės reikmėms


Projekto pavadinimas - Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms.

Projekto vykdytojas - Palangos miesto savivaldybės administracija. Projekto partneris - Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija.

Projekto tikslas - padidinti sakralinio kultūros paveldo objekto (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios) aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką, taip pritraukiant naujus lankytojų srautus.

Projekto rezultatai - Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšte, kurio aukštis siekia 60 metrų, suremontuoti laiptai, pakeistos žaliuzės, įstiklinti vitražai. 21,4 metrų aukštyje baigiamoje įrengti apie 18 kv. metrų ploto apžvalgos aikštelėje Palangą bus galima apžvelgti per du čia įrengtus monoklius-teleskopus, taip pat lankytojai galės apžiūrėti bažnyčios laikrodžio bei varpo mechanizmus. Aikštelė įrengiama taip, kad lankytojai galėtų matyti ir varpus, jų mechanizmą – pakeistos varpus laikančios konstrukcijos.

Įgyvendinimo laikas - 2016–2018 m.

Paramos suma - 101.961,48 EUR

Projekto vertė - 157.543,18 EUR

Finansavimo šaltiniai - 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Europos regioninės plėtros fondas. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos.