Kovo
26 d.

Palangos kurorto muziejuje posėdžiavo Klaipėdos regiono plėtros taryba


Penktadienį,  kovo 22 dieną, Palangos kurorto muziejuje įvyko Klaipėdos regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame buvo pristatyta 13 posėdžio darbotvarkės klausimų. Palangos miesto savivaldybei atstovavo kurorto meras Šarūnas Vaitkus ir mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Vytautas Grubliauskas.

Posėdžio metu LR aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas Marius Narmontas pristatė klausimą dėl LR teritorijos bendrojo plano esamos būklės išvadų ir koncepcijos 2050 temų.

Tarybos nariai, išklausę LR aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės patarėjo Irmanto Valūno pasisakymo dėl planuojamos vandentvarkos sektoriaus pertvarkos, svarstė klausimą dėl atstovo į vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų pirkimo priežiūros komitetą. Klaipėdos regiono plėtros taryba nusprendė į šį priežiūros komitetą pagrindiniu nariu deleguoti Klaipėdos pramonininkų asociacijos tarybos narį Leoną Makūną, pakaitiniu nariu – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėją Rasą Bakaitienę.

Vykusiame posėdyje Klaipėdos regiono plėtros taryba taip pat svarstė klausimą dėl LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių priemonių „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ veiklos lėšų rezervo planavimo, kuris Klaipėdos regionui sudaro 570.316,86 Eur. Taryba, atsižvelgusi į regiono savivaldybių poreikį, nusprendė papildomas ES fondų lėšas paskirstyti tarp priemonių taip: priemonei „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ numatyti 393.500,47 Eur lėšų sumą, priemonei „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ – 64.774,15 Eur lėšų sumą, priemonei „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – 112.093,73 Eur lėšų sumą.

Posėdžio metu Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja Dalia Makuškienė ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Asta Česnauskienė Tarybos nariams pristatė Klaipėdos regiono 2014-2020 metų plėtros plano bei Klaipėdos miesto ir Klaipėdos regiono integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo ataskaitas už 2018 metus.

Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai posėdžio metu pritarė Klaipėdos regiono 2014–2020 m. plėtros plano pakeitimo projektui, taip pat priėmė sprendimus pakeisti Klaipėdos regiono projektų sąrašus pagal priemones Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.